Kontaktné údaje:


      REKOEL s.r.o.
         Rúbanisko II 418/5
         984 03 Lučenec

         IČO: 50 488 503
         DIČ: 21 20 344 292

      Tel.č.: 0948 683 625

      E-mail: info@rekoel.sk

      Bankové spojenie:
         SK40 1111 0000 0016 5905 8002

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.30429/S
*Nie sme platcami DPH!

KONTAKTNÝ FORMULÁR:REKOEL s.r.o. spracúva vaše osobné údaje (meno, priezvisko, e-mail, telefón) iba za účelom vybavenia vami požadovanej služby alebo riešenia vášho problému, otázky. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám.